Komu zůstane euro?

pátek 6. duben 2012 23:30

Když fakta nesouhlasí s teorií, je potřeba se jich zbavit!

Vývoj evropských reálií, navzdory střídmému optimizmu některých politiků, vůbec nevypadá na organizování oslav k ukončení dluhové krize. Dnešní stav spíše nasvědčuje, že navzdory aktivitám evropských finančních institucí, stav zůstává setrvalý a bez ozdravných známek. Tato v podstatě neměnná a už skoro nezajímavá situace nemůže zůstat dlouhodobě beze změny. Laickým pohledem na dosavadní vývoj a spekulací o následcích si lze představit dvojí rozuzlení. V obou případech bude záležet, jak si vyhodnotí současnou situaci vlivné finanční kruhy, zejména německé. Samozřejmě nelze opominout vlivy USA, Ruska a Číny.

V prvním případě se podaří sešikovat evropské státy do fiskální a politické unie a dluhová služba bude mít k dispozici daňový zdroj od cca 500 mil. občanů. Toto znamená, že zadlužování bude zastaveno a centrálně dlouhodobě řešeno. Pozice eura, po průchodu inflační kůrou, zůstane v podstatě bez změny.

V druhém případě bude pro německé národní zájmy a jeho hospodářství velmi obtížné snášet obrovskou tíhu zadlužené eurozóny a potýkat se s rozdílnými ozdravnými přístupy velkých států (Španělska, Italie a Francie). Za této situace bude pro Německo pravděpodobně nejvýhodnější vrátit se ke své původní měně a ponechat euro svému osudu. Potom bude také velmi pravděpodobné, že tento krok vyvolá obdobná řešení u dalších států eurozóny (kdy již nebude možnost rozprostřít dluhy rovnoměrně po občanech eurozóny).

Oba případy povedou ke zvýšení nespokojenosti občanů, což je výsledkem dlouhodobého zadlužování, žití nad poměry a adorace jedinečnosti sociálního státu s trvale udržitelným rozvojem a ekologickou ochrannou známkou.

Následek slepé víry většiny občanů, že se o jejich blahobyt musí postarat stát a hloupoučké představy, že se „někdo” postará (musí postarat) o člověka lépe, než on sám o sebe.

A komuže zůstane to euro? Podle mého mínění těm, kteří budou věřit, že se někdo o ně postará lépe, než oni sami!

Václav Venc

Václav Venc

Václav Venc

Prezentace názorů nebo náhledů na situace, které považuji za důležité a vhodné k diskuzi.

Se zájmem o politiku a filosofii.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora