ABL – politický marker

sobota 16. duben 2011 15:28

Marker je jiný název pro značkovač

V poslední době jsme svědky nebývalých politických turbulencí v řadách poslanců vládních, koaličních stran. Důvod byl zdánlivě jednoduchý –  narůstání politického vlivu poslanců VV, spřátelených s agenturou ABL.

Podle mého názoru tato aktivita, převážně mladých poslanců, byla očekávaná a zcela oprávněná, protože do politiky šli přece s tím úmyslem.  Je třeba si připomenout, že rétorika VV nebyla politicky silnějším partnerům, ODS a TOP, zcela po chuti, ale pro vidinu parlamentní většiny ji museli „skousnout“.

Mnoho občanů, i poslanců VV, se v tomto bodě domnívalo, že karty jsou rozdány a začíná politická ofenziva zaměřená na reformy, zastavení plýtvání veřejnými prostředky a zadlužování. Názorové konflikty, které porůznu vznikaly, byly sice překonány, ale k oslabení politického vlivu VV fakticky nedošlo, spíše obráceně. Na vnitru a dopravě byly provedeny razantní kroky ke snížení korupce a omezení korupčního prostředí. Vedoucí vládní ODS to považovala za vážné omezení svých politických ambicí a ztrátu vlivu nad důležitými oblastmi národního hospodářství. Tento problém inicioval v ODS, dílčím způsobem i v TOP, již několikrát úspěšně realizovanou parlamentní techniku –  „metodu politického přeběhu“.

Důvody těchto střetnutí však nebyly jenom politické. Dochází k nástupu nové, mladší generace politiků, ke střetu starého s novým, tedy ke střetu dvou politických a ideologických garnitur. Ta první, starší a zkušenější, vyškolená mnohaletým sezením v parlamentních lavicích, plně si uvědomujíc svou zkušenost a schopnosti versus parlamentní novici VV, bez těchto zkušeností. O výsledku této konfrontace nikdo ze starých politických harcovníků nepochyboval, strategie přeběhu nemohla mít chybu. Ale měla!

Loajalita členů stranických klubů (ODS, TOP) je zajišťovaná bonusy vyplývající z různých možností a kooperací: posice ve veřejných i státních organizacích, společnostech, odborné a tematické stáže, zahraniční cesty, parlamentní aktivity atp. Loajalita členů poslaneckého klubu VV je založena na autoritě vedoucích činovníků strany, lepší týmové práci a na možnosti věnovat vlastní, soukromé prostředky na podporu svých spolustraníků.

Politická konfrontace starého s novým nedopadla, jak dopadnout měla. ODS s TOP musely sáhnout k těžším a hrubším prostředkům a snažit se prosadit své, ať to stojí, co to stojí. U rozhodujících aktérů však nastal morální kolaps, z dřívějších politických protivníků se stali účeloví přátelé a obráceně. Výsledkem je, bohužel, zostuzení celé politické scény.

Vidím však i velmi cenný celospolečenský přínos. Díky nové straně VV, splnil „politický marker “ svou úlohu, a mohl se tak podařit první krůček k rozkrytí a přesměrování, či dokonce k narušení penězovodů instalovaných v minulých dobách pravo-levými vládnoucími garniturami. Je tak nadějné, že příští, politická, vládnoucí garnitura vytvoří lepší strukturu politického vlivu. Přejme si, aby to bylo s NERVem a k lepšímu.

Václav Venc

Václav Venc

Václav Venc

Prezentace názorů nebo náhledů na situace, které považuji za důležité a vhodné k diskuzi.

Se zájmem o politiku a filosofii.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora