Jak s námi média mlátí o zem

úterý 12. duben 2011 11:12

Případ s agenturou ABL a stranou VV, kde měly být soukromé peníze zneužity k lepšímu zajištění fungování strany VV, se po příslušném mediálním zpracování stává exemplárním příkladem toho, jak soukromý kapitál infiltruje, korumpuje veřejnou moc a jakému nebezpečnému ohrožení demokratického vládnutí dochází.

Boj proti korupci měly/mají v programu všechny vlády již víc jak deset let. Současná, Nečasova vláda toto akcentovala velmi důrazně a převážně ministři VV provedli prakticky několik prvních skutečných opatření, která i svým poměrně nevelkým rozsahem rozbouřila a „natrhla“ stávající pavučinu mocenských vlivů, které dirigují a pohybují svými hráči na politické scéně.

Zarážejícím momentem v této situaci je ale to, do čeho tato aktivita ve svém finále vyústila. Po řadě ředitelských výměn, a tedy po viditelném narušení dřívějších dlouhodobých institucionálních vazeb, média dokumentují tento postup, jako výsledek již před třemi léty naplánované infiltrace veřejné moci a současně ukazují i její praktické zajišťování.

Skutečné " infiltrování veřejné moci" musí však mít zcela jiný náboj, náplň a technologické zázemí, než ukázala MfD, zveřejněním záznamu z porady o rozvoji ABL. Veřejnosti se předkládají amatérské konstrukce, přání pánů redaktorů, která však předbíhají skutečnost, možná jí dokonce utíkají!

Je nasnadě, že tato soukromá agentura vůbec nemá zpracované mechanismy, které by ji samu ochránily od infiltrování "zrádných" názorů, či nápadů, již z vlastních řad. Jak by tedy byla schopná, za tohoto stavu, s obratem necelých 700 mil. Kč, sama infiltrovat do plně funkčního prostředí, po dlohou řadu let ovládaném, již etablovaným, stabilním "infiltrátem" vlivných subjektů o "síle" několika desítek miliard Kč?

Jak může někdo opravdu soudný přisuzovat tomuto "ochotnickému", politickému spolku reálné ohrožování veřejné demokracie a občanských svobod? (Náš národ je pravděpodobně schopen uvěřit čemukoliv. Vzpomínám si, jak říkala prababička: "Synku, papír všechno snese", a také "Nebylo jak za Rakouska!", a asi měla pravdu!)

Myslím si, že by se slušelo, aby média dala slovo skutečnému odborníkovi na tuto vysoce profesní záležitost, a nechala ho pohovořit o tom, co provedení úspěšné "infiltrace veřejné moci" skutečně vyžaduje. (Vždyť odborníků na politické převraty musí být i u nás dost!) Toto ovšem neučiní, protože úkol je splněn a mají přijít další.

Václav Venc

Václav Venc

Václav Venc

Prezentace názorů nebo náhledů na situace, které považuji za důležité a vhodné k diskuzi.

Se zájmem o politiku a filosofii.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora